Дали само мечтателите търсят из облаците фигури? Асоциациите са способност на човешкото съзнание. Те помагат да се свързват нещата от една страна логически, а от друга дават пълен полет на въображението. Дали човек е праволинеен или креативен, зависи от това как използва асоциациите. Човек с праволинейни разбирания търси асоциации само там където трябва да бъдат и съответно само там ги вижда. Творческата личност не признава рамки и предели, вижда навсякъде познати, но и нови форми.

креативно с облаципеперуда в облаци

креативно с облаци
креативно с облаци

картини с облаци

картини с облаци
картини с облаци

птица

вълна от облак

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!