Рая на инженер-проектант: Жена ми си мисли, че съм при любовница, любовницата си мисли, че съм при жена си. А аз си чертая-я-я…..
***
Двама студенти инженери се разхождали и единият попитал: „Откъде взе това хубаво колело?“
Другият отговорил: „Ами, вчера се разхождах, обмисляйки собствен бизнес и видях една красива жена да кара колелото. Тя спря, захвърли колелото на земята, съблече дрехите си и каза: „Вземете каквото пожелаете!“
Първият кимнал одобрително: „Правилно. Дрехите нямаше да ти свършат работа“.

* * *

За оптимиста чашата е наполовина пълна.
За песимиста чашата е наполовина празна.
За инженера чашата е два пъти по-голяма от необходимото.

* * *

Един инженер си вървял пътя, когато една жаба му извикала: „Ако ме целунеш, ще се превърна в красива принцеса“.
Той се навел, вдигнал жабата и я сложил в джоба си. Тя отново се обадила: “Ако ме целунеш, ще се превърна в красива принцеса и ще остана с теб една седмица“.
Инженерът извадил жабата от джоба си, усмихнал й се и отново я върнал в джоба. Тогава жабата извикала: „Ако ме целунеш, ще се превърна в принцеса, ще остана с теб и ще направя всичко, което пожелаеш“.
Инженерът отново я извадил от джоба си, усмихнал се и я върнал в джоба.
Накрая, жаба попитала: „Какво става? Аз ти казах, че съм красива принцеса, ще остана с теб една седмица и ще направя всичко, което поискаш. Защо не ме целунеш?“
Инженерът отговорил: „Виж, аз съм инженер. Нямам време за приятелка, но да си говоря с жаба е страхотно.“

* * *

Нормалните хора вярват, че ако нещо не работи, значи не е направено добре. Инженерите вярват, че ако нещо не работи, просто още не е довършено.

* * *

Каква е разликата между военния инженер и цивилния инженер?

Военния инженер прави оръжия.
Цивилния прави мишени.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!