» Програма на Европа

Програма на Европа

Седмична програма на телевизия Европа

Програма за 11 февруари 2012 година – 17 февруари 2012 година

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък
Петък, Събота, Неделя

Понеделник, 11 февруари

05.00 – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 – новини
09.35 – Телешоп
09.50 – Спорт
10.00 – Новини
10.10 – Прогноза за времето
10.15 – Топ шоп
10.30 – новини
10.35 – Християнството
11.00 – Новини
11.15 – Топ шоп
11.20 – Спорт
11.30 – новини
11.45 – Телестар
12.00 – Новини
12.15 – Прогноза за времето
12.30 – новини
12.45 – Агромаркет
13.00 – Новини
13.25 – Прогноза за времето
13.30 – новини
13.45 – Топ шоп
14.00 – Новини
14.10 – Прогноза за времето
14.15 – Телешоп
14.30 – новини
14.35 – Под лупа
14.45 – Телепазар
15.00 – Новини
15.25 – прогноза за времето
15.30 – новини
15.35 – Спорт
15.45 – Телепазар
16.00 – Новини
16.15 – Телестар
16.30 – новини
16.45 – Телешоп
17.00 – Новини
17.25 – Прогноза за времето
17.30 – „Под лупа” – публицистично предаване на ТВ „Европа
18.00 – Новини
18.15 – Прогноза за времето
18.20 – Спорт
18.25 – На фокус
18.30 – Централна емисия НОВИНИ
18.55 – Прогноза за времето
19.00 – Новини
19.15 – Прогноза за времето
19.20 – Спорт
19.30 – новини
19.35 – „Евромакс”
20.00 – Новини
20.10 – Прогноза за времето
20.20 – Спорт
20.30 – новини
20.35 – „Под лупа”
21.00 – Вечерен новинарски блок
22.00 – Новини
22.10 – Прогноза за времето
22.15 – Спорт
22.30 – новини
22.35 – „Евромакс”
23.00 – Вечерен новинарски блок
00.00 – Химн на Република България
00.05 – 05.00 – Нощен информационен блок


Вторник, 12 февруари

05.00 – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 – новини
09.35 – Телешоп
09.50 – Спорт
10.00 – Новини
10.10 – Прогноза за времето
10.15 – Топ шоп
10.30 – новини
10.35 – “Под лупа”
11.00 – Новини
11.10 – Прогноза за времето
11.15 – Топ шоп
11.30 – новини
11.45 – Телестар
12.00 – Новини
12.10 – Прогноза за времето
12.30 – новини
12.35 – Спорт
12.45 – Документален филм
13.00 – Новини
13.25 – Прогноза з времето
13.30 – новини
13.45 – Топ шоп
14.00 – Новини
14.25 – Прогноза за времето
14.30 – новини
14.40 – Документален филм
15.00 – Новини
15.25 – прогноза за времето
15.30 – новини
15.35 – Спорт
15.45 – Телепазар
16.00 – Новини
16.10 – Прогноза за времето
16.15 – Телестар
16.30 – новини
16.35 – Спарт
16.45 – Телешоп
17.00 – Новини
17.25 – Прогноза за времето
17.30 – „Под лупа” – публицистично предаване на ТВ „Европа
18.00 – Новини
18.15 – Прогноза за времето
18.20 – Спорт
18.25 – На фокус
18.30 – Централна емисия НОВИНИ
18.55 – Прогноза за времето
19.00 – Новини
19.15 – Прогноза за времето
19.20 – Спорт
19.30 – новини
19.35 – „Евромакс”
20.00 – Новини
20.15 – Прогноза за времето
20.20 – Спорт
20.30 – новини
20.35 – „Под лупа”
21.00 – Вечерен новинарски блок
22.00 – Новини
22.15 – Прогноза за времето
22.20 – Спорт
22.30 – новини
22.35 – „Евромакс”
23.00 – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 – Нощен новинарски информационен блок


Сряда, 13 февруари

05.00 – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 – новини
09.35 – Телешоп
09.50 – Спорт
10.00 – Новни
10.10 – Прогноза за времето
10.15 – Топ шоп
10.30 – новини
10.35 – “Под лупа”
11.00 – Новини
11.15 – Топ шоп
11.30 – новини
11.45 – Телестар
12.00 – Новини
12.10 – Прогноза за времето
12.30 – новини
12.35 – Прогноза за времето
12.40 – Спорт
13.00 – Новини
13.25 – Прогноза за времето
13.30 – новини
13.45 – Топ шоп
14.00 – Новини
14.10 – Прогноза за времето
14.15 – Телешоп
14.30 – новини
14.35 – „Бъдете здрави”
15.00 – Новини
15.25 – прогноза за времето
15.30 – новини
15.45 – Телепазар
16.00 – Новини
16.10 – Прогноза за времето
16.15 – Телестар
16.30 – новини
16.40 – Спорт
16.45 – Телешоп
17.00 – Новини
17.25 – Прогноза за времето
17.30 – „Под лупа” публицистично предаване на ТВ „Европа
18.00 – Новини
18.00 – Новини
18.15 – Прогноза за времето
18.20 – Спорт
18.30 – Централна емисия НОВИНИ
18.55 – Прогноза за времето
19.00 – Новини
19.15 – Прогноза за времето
19.20 – Спорт
19.30 – новини
19.35 – „Евромакс”
20.00 – Новини
20.10 – Прогноза за времето
20.15 – Спорт
20.30 – новини
20.35 – „Под лупа”
21.00 – Вечерен новинарски блок
22.00 – Новини
22.10 – Прогноза за времето
22.15 – Спорт
22.30 – новини
22.35 – „Евромакс”
23.00 – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 – Нощен новинарски информационен блок


Четвъртък, 14 февруари

05.00 – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 – новини
09.35 – Телешоп
09.50 – Спорт
10.00 – Новини
10.10 – Прогноза за времето
10.15 – Топ шоп
10.30 – новини
10.35 – “Под лупа”
11.00 – Новини
11.15 – Топ шоп
11.30 – новини
11.45 – Телестар
12.00 – Новини
12.10 – ТВ маркет
12.30 – новини
12.35 – Документален филм
13.00 – Новини
13.25 – Прогноза за времето
13.30 – новини
13.45 – Топ шоп
14.00 – Новини
14.10 – Прогноза за времето
14.15 – Телешоп
14.30 – новини
14.35 – Документален филм
15.00 – Новини
15.25 – прогноза за времето
15.30 – новини
15.45 – Телепазар
16.00 – Новини
16.10 – Прогноза за времето
16. 15 – Телестар
16.30 – новини
16.35 – Спорт
16.45 – Телешоп
17.00 – Новини
17.25 – Прогноза за времето
17.30 – „Под лупа”- публицистично предаване на ТВ „Европа
18.00 – Новини
18.15 – Прогноза за времето
18.20 – Спорт
18.25 – На фокус
18.30 – Централна емисия НОВИНИ
18.55 – Прогноза за времето
19.00 – Новини
19.15 – Прогноза за времето
19.20 – Спорт
19.30 – новини
19.35 – „Евромакс”
20.00 – Новини
20.15 – Прогноза за времето
20.20 – Спорт
20.30 – новини
20.35 – „Под лупа”
21.00 – Вечерен новинарски блок
22.00 – Новини
22.10 – Прогноза за времето
22.15 – Спорт
22.30 – новни
22.35 – „Евромакс”
23.00 – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 – Нощен новинарски информационен блок


Петък, 15 февруари

05.00 – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
06.00 – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 – новини
09.35 – Телешоп
09.50 – Спорт
10.00 – Новини
10.10 – Прогноза за времето
10.15 – Топ шоп
10.30 – новини
10.35 – “Под лупа”
11.00 – Новини
11.15 – Прогноза за времето
11.20 – Спорт
11.30 – новини
11.45 – Телестар
12.00 – Новини
12.15 – ТВ маркет
12.30 – новини
12.45 – Агромаркет
13.00 – Новини
13.25 – Прогноза за времето
13.30 – новини
13.45 – Топ шоп
14.00 – Новини
14.10 – Прогноза за времето
14.15 – Телешоп
14.30 – новини
14.35 – „Алма матер” – студентско предаване
15.00 – Новини
15.10 – прогноза за времето
15.15 – Спорт
15.30 – новини
15.45– Телепазар
16.00 – Новини
16.10 – Прогноза за времето
16.15 – Телестар
16.30 – новини
16.35 – Спорт
16.45 –Телепазар
17.00 – Новини
17.25 – Прогноза за времето
17.30 – „Под лупа”- публицистично предаване на ТВ „Европа
18.00 – Новини
18.15 – Прогноза за времето
18.20 – Спорт
18.25 – На фокус
18.30 – Централна емисия НОВИНИ
18.55 – Прогноза за времето
19.00 – Новини
19.15 – Прогноза за времето
19.20 – Спорт
19.30 – новини
19.35 – „Евромакс”
20.00 – Новини
20.15 – Прогноза за времето
20.20 – Спорт
20.30 – новини
20.35 – „Под лупа”
21.00 – Вечерен новинарски блок
22.00 – Новини
22.15 – Прогноза за времето
22.20 – Спорт
22.30 – новини
22.35 – „Евромакс”
23.00 – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 – Нощен новинарски информационен блок


Събота, 16 февруари

05.00 – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
07.00 – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 – новини
09.35 – Телешоп
09.50 – Спортна седмица
10.00 – Новини
10.15 – Телешоп
10.30 – новини
10.40 – „Под лупа”
11.00 – Новини
11.10 – „Бъдете здрави” – предаване на ТВ „Европа” и DW
11.30 – новини
11.40 – „Под лупа”
12.00 – Новини
12.15 – Прогноза за времето
12.20 – Спорт
12.30 – новини
12.45 – Документален филм
13.00 – Новини
13.25 – Прогноза за времето
13.30 – новини
13.35 – „Агрофорум”
14.00 – Новини
14.25 – Прогноза за времето
14.30 – новини
14.45 – Телестар
15.00 – Новини
15.25 – прогноза за времето
15.30 – новини
15.35 – Авторевю – предаване за автомобили
16.00 – Новини
16.10 – Прогноза за времето
16.15 – Телепазар
16.30 – новини
16.35 – Документален филм
17.00 – Новини
17.25 – Прогноза за времето
17.30 – Под лупа
18.00 – Новини
18.05 – Под лупа
18.30 – Централна емисия НОВИНИ
18.55 – Прогноза за времето
19.00 – Новини
19.15 – Прогноза за времето
19.20 – Репортажите на седмицата
19.30 – новини
19.35 – Евромакс
20.00 – Новини
20.20 – Спорт
20.25 – Седмицата „под лупа
20.30 – новини
20.35 – Кариера
21.00 – Вечерен новинарски блок
22.00 – Новини
22.15 – Прогноза за времето
22.20 – Спорт
22.30 – новини
22.35 – Евромакс
23.00 – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 – Нощен новинарски информационен блок


Неделя, 17 февруари

05.00 – “Сутрешен информационен блок на ТВ “Европа”
07.00 – „Добро утро Европа” – сутрешен блок
09.30 – новини
09.35 – Телешоп
09.50 – Спортна седмица
10.00 – Новини
10.10 – Прогноза за времето
10.15 – Телестар
10.30 – новини
10.35 – „Кариера”
11.00 – Новини
11.15 – Телешоп
11.30 – новини
11.35 – „Под лупа”
12.00 – Новини
12.15 – Прогноза за времето
12.20 – Спорт
12.30 – новини
12.35 – Седмицата”Под лупа”
12.45 – Документален филм
13.00 – Новини
13.25 – Прогноза за времето
13.30 – новини
13.35 – „Под лупа”
14.00 – Новини
14.15 – Прогноза за времето
14.20 – Спорт
14.30 – новини
14.35 – „Под лупа”
15.00 – Новини
15.25 – прогноза за времето
15.30 – новини
15.35 – Студентска програма „Алма матер”
16.00 – Новини
16.15 – Телешоп
16.30 – новини
16.35 – Християнството
17.00 – Новини
17.25 – Прогноза за времето
17.30 – Под лупа
18.00 – Новини
18.05 – Под лупа
18.30 – Централна емисия НОВИНИ
18.55 – Прогноза за времето
19.00 – Новини
19.10 – „Европространство”
19.30 – Новини
19.35 – Евромакс
20.00 – Новини
20.25 – Прогноза за времето
20.30 – новини
20.40 – Авторевю – предаване за автомобили
21.00 – Вечерен новинарски блок
22.00 – Новини
22.15 – Прогноза за времето
22.20 – Спорт
22.30 – навини
22.35 – Евромакс
23.00 – Вечерен новинарски блок
24.00 – 05.00 – Нощен новинарски информационен блок


Статията е прочетена 1 пъти