» Програма на NBT

Програма на NBT

Седмична програма на телевизия NBT

Програма за 11 февруари 2012 година – 17 февруари 2012 година

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък
Петък, Събота, Неделя

Понеделник, 11 февруари

06.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
08.00 – Животът и градът
09.00 – Фолклорен изгрев
09.45 – Телемаркет
10.00 – Колаж
10.30 – „Свободна зона 032“ с Г Никленова и Л Лазаров
11.15 – Панаирен калейдоскоп
11.30 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
13.30 – Медиастар
13,45 – Панаирен калейдоскоп
14.00 – Животът и градът
15.00 – Телемаркет
15.15 – Панаирен калейдоскоп
15.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
17,00 – Телемаркет
17.15 – Новини
18,00 – „Свободна зона 032“ с Г Никленова и Л Лазаров
19.00 – Панаирен калейдоскоп
19.15 – Новини – централна емисия
20.00 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
22.00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
23,30 – Новини
00.15 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
02,15 – Животът и градът
03,15 – Новини
04,00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
05.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров


Вторник, 12 февруари

06.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
08.00 – Животът и градът
09.00 – Медиастар
09.15 – Да сме живи, да сме здрави
09.45 – Телемаркет
10.00 – „Златоград“ – док филм
10.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
11.30 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
13.30 – Медиастар
13,45 – Панаирен калейдоскоп
14.00 – Животът и градът
15.00 – Телемаркет
15.15 – Панаирен калейдоскоп
15.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
17,00 – Телемаркет
17.15 – Новини
17.45 – Панаирен калейдоскоп
18.00 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
19.00 – Панаирен калейдоскоп
19.15 – Новини – централна емисия
20.00 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
22.00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
23,30 – Новини
00.15 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
02,15 – Животът и градът
03,15 – Новини
04,00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
05.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров


Сряда, 13 февруари

06.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
08.00 – Животът и градът
09.00 – Фолклорен изгрев
09.45 – Телемаркет
10.00 – Акведукт
10.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
11,30 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
13.30 – Медиастар
13,45 – Панаирен калейдоскоп
14.00 – Животът и градът
15.00 – Телемаркет
15.15 – Панаирен калейдоскоп
15.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
17,00 – Телемаркет
17.15 – Новини
17.45 – Панаирен калейдоскоп
18.00 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
19.00 – Панаирен калейдоскоп
19.15 – Новини – централна емисия
20.00 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
22.00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
23,30 – Новини
00.15 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
02,15 – Животът и градът
03,15 – Новини
04,00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
05.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров


Четвъртък, 14 февруари

06.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
08.00 – Животът и градът
09.00 – Фолклорен изгрев
09.45 – Телемаркет
10.00 – Акведукт
10.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
11,30 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
13.30 – Медиастар
13,45 – Панаирен калейдоскоп
14.00 – Животът и градът
15.00 – Телемаркет
15.15 – Панаирен калейдоскоп
15.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
17,00 – Телемаркет
17.15 – Новини
17.45 – Панаирен калейдоскоп
18.00 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
19.00 – Панаирен калейдоскоп
19.15 – Новини – централна емисия
20.00 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
22.00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
23,30 – Новини
00.15 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
02,15 – Животът и градът
03,15 – Новини
04,00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
05.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров


Петък, 15 февруари

06.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
08.00 – Животът и градът
09.00 – Балканфолк
09.45 – Телемаркет
10.00 – Колаж
10.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
11.30 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
13.30 – Медиастар
13,45 – Панаирен калейдоскоп
14.00 – Животът и градът
15.00 – Телемаркет
15.15 – Панаирен калейдоскоп
15.30 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
17,00 – Телемаркет
17.15 – Новини
17.45 – Панаирен калейдоскоп
18.00 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров
19.00 – Панаирен калейдоскоп
19.15 – Новини – централна емисия
20.00 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
22.00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
23,30 – Новини
00.15 – Отзвук от деня – с репортерите на НБТ
02,15 – Животът и градът
03,15 – Новини
04,00 – „90 минути“ – публицистика с Г Паскова и Хр Чаушев
05.30 – „Свободна зона 032“ – с Г Никленова и Л Лазаров


Събота, 16 февруари

07.00 – „Режисьорът“ – игр филм
08.45 – Медиастар
09.00 – АКЦЕНТИ С НБТ – публицистично предаване с Ива Николова
11.15 – Колаж
11.45 – Телемаркет
12.00 – Балканфолк
12.30 – „Златоград“ – док филм
13.00 – Животът и градът – избрано
15.00 – Телемаркет
15.15 – „Дивото зове“ – 3 еп
16.05 – „Панаирът“ – док филм
16.30 – Телемаркет
16.45 – НБТ класик“Тъмната страна на сърцето“ – игр филм
17.15 – „Режисьорът“– игр филм
19.00 – Телемаркет
19.15 – Панаирен калейдоскоп – обзор
19.45 – Медиастар
20.00 – „Кечистът“ – игр филм
21.55 – „Името на розата“ – игр филм
00.00 – АКЦЕНТИ С НБТ
02.15 – „Режисьорът“ – игр филм
04.00 – Колаж
04,30 – „Златоград“ – док филм
05.00 – Животът и градът – избрано


Неделя, 17 февруари

07.00 – „Революция“ – игр филм
09.15 – Медиастар
09.30 – Панаирен калейдоскоп – обзор
10.00 – Телемаркет
10.15 – „Забранено за лъжата“ – дебати с Ива Николова
11.45 – Фолклорен изгрев
12.00 – „90 минути“ – избрано
13,30 – „Манолете“ – игр филм
15.00 – Телемаркет
15.15 – Акведукт
16.15 – „Панаирът“ – док филм
16.30 – Телемаркет
16.45 – Колаж
17.15 – „Стая с изглед“ – игр филм
19.15 – Панаирен калейдоскоп – обзор
19.45 – „Забранено за лъжата“ – дебати с Ива Николова
21.15 – „Стая с изгллед“ – игр филм
23.15 – АКЦЕНТИ С НБТ – публицистично предаване с Ива Николова
01.30 – „90 минути“ – избрано
03.00 – „Манолете“ – игр филм
04.30 – „90 минути“ – избрано
06.00 – Панаирен калейдоскоп


Статията е прочетена 1 пъти