Примерно разположение на банерите в началната страница и в страница от секциите на Утро


реклама   утро

* Възможни са и други размери на рекламните банери и тяхното разположение, по договаряне

Информация за размерите и мястото Поръчай: utrobg@abv.bg