Вярата

Градините на себепознанието

Нашето съзнание е лабиринт, търсим пътя през целия си живот и когато намерим части от него, те не остават сигурни за винаги. Подобно на храсти, може да се разклонят, и…
Прочетете още...

Вдъхновяващо спокойствие

Порива... Когато дойде е неудържимо. Всичко друго губи смисъл. Сърцето учестява ударите си. Дъхът не достига. Зениците се разширяват. Ръцете треперят. Всичко е обсебено от обекта на порива. Не зная…
Прочетете още...
Вярата

Аватар

Не не става дума за касовия филм нито за онези картинки, зад които се крием в интернет. Всъщност става дума за всичко. Не съм гледала филма. Нещо ме спира. Може…
Прочетете още...

Разпръсване или съзидание

Делим се. Ежедневно се делим на все по- малки групички. Делим се по безброй признаци. Разделението е станало стил, стандарт, начин на живот. И ставаме по-слаби. Разделяйки себе си на…
Прочетете още...