писмаСъвети за добра писмена комуникация:

1. Представи се. Изложи същината на писмото си кратко, но изчерпателно ясно, написано на кирилица и грамотно.
2. Внимателно подбирай думите, за да избегнеш недоразумения, неволна обида и възможно най-добри изразни средства.
3. Говори учтиво, но без прекалени ласкателства.
4. Изчакай търпеливо отговора си. Коректния събеседник, ще прочете, анализира и отговори максимално бързо, независимо дали с положителен или отрицателен отговор. Независимо какъв е отговора, трябва да си доволен, че си уважен с отговор.

Когато си получил отговор:

1. Ако си доволен от отговора е хубаво да благодариш за него, с универсално пожелание, което поставя край на кореспонденцията.
2. Ако си получил отговор, но въпросът е все още неизяснен за теб:  Задай внимателно още въпроси, като един от тях е дали е удобно да продължи кореспонденцията. 3.Ако отговора е положителен, благодари и оформи ясно питанията си.
4.Ако отговора е отрицателен, не е нужно да пишеш нищо повече. И разбира се е хубаво да не се обиждаш от това.
5. Ако събеседника поиска от теб допълнителна информация, дай я в поискания обем и вид, ако не е проблем за теб.

Ако не си получил отговор повече от месец
Причините могат да бъдат най-разнообразни. Ако е твърде важен въпроса за теб, може да опиташ още веднъж, като споменеш, че си писал и не знаеш дали е получено писмото. След това да изложиш отново същината на питането си. Ако отново не получиш отговор е най-добре да спреш кореспонденцията и да опиташ на друго място.

Й. Богомилова

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!