Интровертен или екстровертен тип човек си?
Екрстровертните натури, обичат да бъдат сред хора, да участват в събития със силна динамика. Чувстват се добре в компания. Обичат да се забавляват с приятели. Лесно общуват с непознати и завързват нови познанства.
Интровертните личности, предпочитат да бъдат сами, мълчаливи, затворени. Не изпитват потребност от общуване или пък околните ги дразнят. Обичат сигурност и не харесват промените.
Често обаче човек е смесица от интровертност и екстровертност. За едни неща може да е общителен, за други да предпочита усамотение и само вглъбяване.
В табличката е даден тест-пример за процентно съотношение на интровертност и екстровертност. Личности, които им е добре както да бъдат сами, така и да са сред хора се наричат амбивертни натури.

1 2 3 4 5
Аз съм душата на компанията
да да да не не
Винаги съм център на внимание да не да не не
Участвам в обществения живот да да да не не
Обичам да участвам в динамични събития да да не да не
Лесно намирам нови приятели да да не да не
Неудобно ми е в компания на непознати не не да не да
Не обичам да привличам вниманието не да да да да
Не се забавлявам не не
не да да
Обичам да работя самостоятелно не да да да да
Често съм сам не не не да да
Резултат 100% екстровертен 70% екстровертен 50%екстровертен 50% интроверт

амбивертен

70% интровертен 100% интровертен

Човешките интровертност и екстровертност са в един континиум . Според Карл Юнг всеки има интровертна и екстровертна страна, като едната преобладава. Човек в дадени ситуации постъпва в разрез с доминиращата си страна. Клонящите към едната или другата крайност, не са патологични състояния. Проблем може да възникнне, когато човек принуден от други фактори проявява интровелтност или екстровертност и така е в дисхармония със своя темперамент.

Опознавайки себе си човек, може да си обясни защо има определено държание сред хората и разбирайки своята същност да подобри своето общуване.

Й. Богомилова, ©2011г.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!