Защо крещят, когато са ядосани?
Защото, когато изпитват гняв един към друг,
сърцата им се раздалечават и те трябва да
много високо за да се чуят.
Когато изпитват любов един към друг, сърцата им са толкова близко, че се чуват, шептят.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!