Някога, някога, толкова отдавна, че още не се бе случвало....Тъмнината, умираща от бездънна самота призовала нещо различно, толкова различно от нея,че да е съвсем противоположното....и ...бликнала светлина. Тъмнината много се…
Прочетете още...