Живите скулптури или т. нар. топиари са фигури от дървета и храсти, които периодично се подрязват, за да запазят определената си форма. Конструкцията им е метална и е направена така, че се подстригват само стърчащите клонки. Големината им варира от размерите на сувенир до огромни композиции, които украсяват големи пространства.

Тяхното създаване води началото си още от времето на Римската империя, когато се появяват първите фигури, а в Япония се видоизменят и стават известни под наименованието „бонсай“. В периода на Ренесанса в Европа се появяват градини, в които растенията се оформят като куб, сфера, пирамида, форми на дървета или хора, животни и други обекти. По същото време топиарите са били широко разпространени във Версай, Холандия и Англия.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!


Статията е прочетена 1 688 пъти