Мария Склодовска-Кюри e родена на 7 ноември 1867 г. във Варшава. Завършва Варшавската гимназия със златен медал през 1884 г., работи известно време като гувернантка в богати буржоазни семейства. През 1891-1894 г. следва във Факултета по естествознание в Парижкия университет и го завър­шва с две дипломи – по физика и по математика. През 1895 г. се омъжва за френския физик Пиер Кюри и от същата година започва да работи в неговата лаборатория във Висшето училище по физика и химия (Париж). През 1900-1906 г. е преподавател в Екол Нормала в Севър. През 1903 г. Мария Кюри защитава в Парижкия университет докторска дисертация на тема „Изследване на радиоактивни вещества“. От 1906 год. е професор в Парижкия университет и завежда катедрата, ръководена преди това от Пиер Кюри, от 1914 г. е и директор на Радиевия институт.

През 1897 г. започва да изследва лъчението, открито през 1896 г. от френския физик Антоан Анри Бекерел, и през същата година извежда, че излъчването на урановите соли е свойство на самите уранови атоми. През следващата, 1898 г. Мария Склодовска-Кюри независимо от Г. Шмит доказва наличието на радиоактивност в торий (Thorium , Th), като отбелязва, че радиоактивността на някои минерали съдържащи уран (Uranium, U) и торий ( Th ), е много по-висока, отколкото би могла да се очаква. Тя допуска, че тези минерали (настуран, халколит и аутонит) съдържат нов силно радиоактивен елемент, различен от уран (U) и торий (Th). Този хипотетичен елемент тя търси заедно с Пиер Кюри в настурановата руда. В резултат на съвместната им напрегната и търпелива работа по повишаване концентрацията на активното вещество чрез преработката на големи количества настуран те откриват през юли 1898 г. един от тези елементи – полоний (Polonium,Po), а през декември на същата година втори елемент – радий (Radium, Ra).

През 1902 г. Мария Склодовска-Кюри получава няколко дециграма чиста радиева сол, а през 1910 г. заедно с френския химик Андре Дьобиерн – метален радий (Ra). Тя определя атомното тегло на радий ( Ra ) и мястото му в периодичната таблица на химичните елементи. През 1903 г. за изследванията си върху радиоактивността съпрузите Кюри (заедно с Антоан Анри Бекерел) са удостоени с Нобелова награда по физика, а през 1911 г. на Мария Склодовска-Кюри е присъдена Нобелова награда по химия за получаването на метален радий ( Ra ). Съпрузите Кюри се отказват от материалното възнаграждение за откриване на радий (Ra) и не го патентоват, макар че нямат дори малка физическа лаборатория и необходими условия за научна работа, тъй като своето знаменито откритие те правят в сградата на стар склад.

Забележителните открития, направени от Мария Склодовска-Кюри и Пиер Кюри, откриват нова ера на атомната енергия. Умира на 4 юли 1943 г. от левкемия.

Източник: nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1911/marie-curie-bio

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!


Статията е прочетена 372 пъти