хармонията на ин и янИгра на светлината и сянката, гоненица и преливане в едно цяло.

Навсякъде около нас има хармония – трябва само да можем да я усетим.

хармонията на ин и ян

Й. Богомилова и К. Герчева

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==