На 1 февруари стартира 17-то поред преброяване на населението в България. За първи път страната ни прави това като член на Европейския съюз въз основа на общ регламент 763/2008, за първи път преброяването ще се проведе и по интернет.
Преброяването започва в 0 часа на 1 февруари 2011 година. От 0 часа на 1 февруари 2011 г. до 24 часа на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез попълване на електронен формуляр. От 8 часа на 10 февруари 2011 г. до 20 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.
Съгласно Закона за статистиката участието в преброяването е задължително.

Интернет участие в преброяването

Предимства на електронното преброяване са много – активно е 24 часа в денонощието, има възможност да запазите отговорите си, да прекъснете попълването на картата и да продължите в удобно време, спестява се време – попълването на картата за едно лице не би отнело повече от 10-15 минути. Информацията е надеждно защитена. Ще получите код, който трябва да предоставите на преброителя, когато ви посети  и той няма да ви анкетира отново.

Адреса на Националния Статистически Институт: https://iscensus2011.nsi.bg/

Преброяване по домовете
От 8 часа на 10 февруари 2011 г. започва традиционното преброяване чрез книжна преброителна карта. Преброителят, който ще Ви посети, е задължен с клетвена декларация да пази в тайна получената от Вас информация и е длъжен да се легитимира със служебна карта с уникален номер и снимка. Самоличността му може да се проверява и чрез обаждане на единен телефонен номер за цялата страна 0700 16 310 . При посещението в жилищата, преброителят ще се представи с фамилното си име, ще покаже служебната си карта на преброител, ще обяви целта на посещението си, целите и задачите на преброяването, ще пристъпи към попълване на преброителните карти. При отказ или нежелание на лицата в жилището да бъдат преброени, преброителят е длъжен да ги предупреди за произтичащите от Закона за преброяването санкции – парична глоба от 120 лева.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==