слънчева маргаритка

Слънцето усмихнато изграва и ягодка ми подарява….

маргаритка и ягодка

Й. Богомилова, ©2011г.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==