„Помисли си за един летен ден, когато беше на десет. В този ден, на полянка в гората, единствената скъпа приятелка в неговото детство му каза какво ще правят, като пораснат. Думите й бяха резки и ослепителни като слънчевата светлина. Той слушаше, възхитен и учуден. Когато тя запита какво иска да прави, Еди веднага отговори:
– Онова, което е правилно.
И добави:
– Ти трябва да направиш нещо велико…… … Тоест, ние двамата заедно.
– Какво? – попита тя, а той каза:
– Не знам. Тъкмо това трябва да разберем. Не само това, което каза. Трябва да печелим битки, да спасяваме хора от пожари или да изкачваме върхове … нещо такова.
– Че защо? – попитя тя.
– Свещенникът каза миналата неделя, че винаги трябва да се стремим да достигнем най-доброто в себе си. Какво смяташ, че е най-доброто в нас?
– Не знам.
– Ще трябва да го открием.
Еди Ъилърс се усмихна. Беше казал „онова, което е правилно“, преди двайсет и две години. Оттогава никога не беше оспорвал това твърдение. Но още смяташе за очевидно, че човек трябва да прави онова, което е правилно – така и не узна как хората могат да искат да постъпват другояче; беше разбрал, обаче че го правят.“
Айн Ранд, „Атлас – изправи рамене“

С пожелание да откривате красотата на деня и красотата в себе си!

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==