СИЛАТА, КОЯТО ИМАТ ДЕЦАТА

Безспорно децата имат най-чистите мисли,
мечти и усмивка!
За тях света е красив, изпъстрен от дъга,
със слънчеви лъчи, и всички хора са еднакви.
През техните очи, всички деца са малки, щастливи,
с усмихнати очички и руси накъдрени коси, или
черни сплетени коси.
Понякога когато ги слушаш, ще видиш колко голями
сърца носят те.
Защото техните сърца – не са завладяни от злоба,
от омраза, от завист и лъжа.
Което ги прави силни, много силни.
Добротата и чистите им мисли, могат да построят
къща от пясък, кораб от вестник, и цяла детска градина
от клонки и дърва.
Дори невъзможното превръщат – по свой си детски начин
във възможно!
Или с други думи – детските мечти са големи, като слон,
а понякога дори и по-големи!
Но винаги са съпроводени от светли мисли и слънчево желание.
Иска ми се, и хората да притежават детската сила – на добротата,
на топлата усмивка и чистите бисерни очи,
на бистрите мисли, като кристално-течащ водопад…
без злоба, омраза и думи зли!

Автор: Ели Зарева
26.01.2013


Статията е прочетена 1 пъти