Тракийско скално светилище до с. Стрелково, Силистренско

Карта на Стрелково Това е централният храм на тракийският скален култов център от пет светилища по сухоречието на Табан, свързан с култа към тракогетския бог Залмоксис. Светилището е оформено в голяма естествена пещера, наричана от местното население “Баджалията” с размери около 7 х 10 м и височина около 6 м. До нея се стига по изсечена в скалата стръмна пътека и тунел, в който някога е бил затварян с дървена врата. Южно от пещерата старателно е изсечена обширна аркирана ниша, която без съмнение е играла ролята на храмов олтар, ориентиран на изток, с диаметър 3,5 м.
      Под олтара има могила културни напластявания (керамични съдове, предмети и кости, между които и части от човешки скелети) следствие от жертвоприношения. До могилата има скален трон, а над пещерата пък открита култова яма.
      На около 200 м южно от пещерата се намира висока скала, чиито връх е идеално подравнен. Върху тази трапецовидна площадка с размери 3,5 / 3,00 м много старателно е вдълбан жлеб широк 0,18м и дълбок 0,45м , ориентиран север-юг, където започнал животът на Калиакра.
      (Ориентирайте се на картата къде се намира скалното светилище)

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 © Utro.bg 2009 - Всички права запазени. Към началната страница на Утро. За контакти с Утро.бг: utrobg@abv.bg.