От колелото до телепортацията

През вековете човекът се е научил да се придвижва по-бързо на по-далечни растояния. Еволюцията на транспорта е в своя апогей. Остава да се измисли телепорта. Фантастика? М да, имаше време…
Прочетете още...