Оптични илюзии с Пенроуз

Безкрайно стълбище на Лионел Пенроуз:     Невъзможен триъгълник на Роджър Пенроуз:     През 1954 г. Лионел Пенроуз и неговият син – Роджър Пенроуз публикуват статия за невъзможни фигури…
Прочетете още...