Интересна зрителна илюзия - изображение, което за да се види в нормален вид, трябва да се отрази в цилиндрична повърхност.
Прочетете още...