Почивка на море

  • Почивката на море укрепява здравето и подкопава морала.
  • Нищо не напряга повече, от това, как другите си почиват.
  • На гости е хубаво, но хотел е по-хубаво.
  • Вечната ваканция – добро определение на ада.
  • Свободното време – прекараното време между две телевизионни програми.
  • За почивката трябва да се плати, но за добрата почивка е нужно да се заплати повече.
  • Колко е хубаво нищо да не правиш, а след това да си починеш.

хубава почивкапочивка на моремисли за почивка на море

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!