време за себе си

Казват, че красотата иска жертви.

забавни прически

Казват, „Трай бабо за хубост“

Цената на красотата

Понякога красотата иска жертви, друг път находчивост.

Цената на красотата

Остроумни джажджи

Цената на красотата

За красотата се иска време и спокойствие и съвети от съмишленици.

грижа за красотата

Цената на красотата

Казват, че красотата е до време, но на някои годините не им личат. Може би защото красотата им струи от вътре.

интересни опаковки

 

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!