Към семейство кокошеви се отнася и величественият паун /Pavo cristatus/, който с право се счита за най- красивата декоративна паркова птица. Паунът има полов диморфизъм. Женската е по- дребна, тъмно оперена и почти незабележима пред гордия красив мъжки. Предната част на тялото на мъжкия /главата, шията и гърдите/ е синя с метален блясък. Надолу към корема синият цвят се прелива в черен, а по гърба- в зелен. На главата си има красива качулка, която като корона допълня неговото царствено оперение. Най- красиви са обаче надопашните пера. Те са дълги около 130 сантиметра и имат големи „очни петна“. Когато паунът е възбуден и разпери като ветрило опашката си, перата заблестяват с всички отблясъци на дъгата. В спокойно състояние опашката е увиснала надолу и прилича на красив букет от цветя.

Паунът обитава горите на Индия и остров Цейлон, богати на подлес от храсти и висока трева. Миролюбивите индуси, които обичат животните, считат пауна за свещена птица и неговото убиване се смята за престъпление. Те го отглеждат като домашна птица, която краси дворовете и градините. Когато европейците видели в Индия пауните, останали очаровани от тяхната приказна красота и стройна грациозна фигура. В Европа те били пренесени от Александър Македонски и днес се срещат почти във всички европейски зоологически градини и паркове.

Паунът се движи на ята от няколко десетки екземпляра. През деня цялото ято заедно си търси храната- семена и плодове от различни растения, а понякога менюто се разнообразява с насекоми и даже змии, които те ловко убиват. Ятата нощуват по клоните на дърветата.

През брачния период започва двубоят между мъжките „за спечелване сърцето на женската“. Ухажващите мъжки се въртят около женската, като обръщат към нея красивата си широко разперена опашка. Ветрилото на опашката понякога се разтърсва силно, при което се чува слабо шумолене.

zoohit.bg

Паун полуалбинос

paun3peacock8Peacock6
Paun2PaunPeacock9
Peacock7paun4
peacock1Peacock

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!