Разговор уловен на канал честотa 106: Галиция(звуков фон) Тук А-853, моля да отклоните курса си с 15 градуса юг, за да избегнете сблъскване. Движите се право към нас. Разстояние 25…
Прочетете още...