Всеки човек изпитва през живота си някакво страдание.
Ако проклина, страданието му няма да стане по-малко, напротив и психически ще се терзае. А когато приема /различно е от примирението/ тогава нещата са по-леки и може да се разрешат, защото съзнанието не е замъглено от гняв.
Гневът е лош съветник, не дава възможност да се видят нещата,  каквито са и да се търсят добрите решения.
Примирението всъщност е стаен, безмълвен гняв. То е отчаяние,  което дълбае невидимо и в мъглата на безнадеждността, не се вижда решение на проблемите.
А приемането е прошка. То е смиряване и пречистване. В него няма гняв. В бистрия поглед на нещата може да се намери решение.

Всяко страдание, дори физическото е в резултат на емоционално състояние. Човек трупа, складира емоции: Гняв, Страх, Срам, Вина…. И те се проявяват,  като различни болести. И добрата новина е, че с противоположните емоции, може да се лекува човек.
Прошка, Благодарност, Молитва. – Невероятно. Нищо ново под слънцето. Но работи.

Й. Богомилова

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!