„Всичко добро, което правим е зло за някой.“

Всеки си има свое понятие какво е добро и правилно. И изпитва потребност да наложи по света това добро. Но е казано, че непоискано добро не е добро. Защото не знаем за другия какво е доброто.

Във всяка страна, във всяка религия, за едно и също действие,има различия дали то е добро или зло.

През цялата история е имало войни, конфликти и насилие в името на доброто, всяка страна, се борила до смърт за своята гледна точка . Такава е природата на човечеството.

Ние всички сме различни. Ние винаги сме били различни, ние винаги ще бъде различен. Трябва да се научим да приемат нашите различия с търпение, толерантност, разбиране и любов.

Достигането на ниво на толерантност е трудна задача. Първата стъпка в постигането  на мир е приемането на индивидуалността. Може да не разбираме и споделяме мнението на другата страна, но в спор-а никоя от двете страни не доказва на противната правотата си. Само се затвърдява увереността, за собствената си правота.

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!