http://www.utro.bg/today/wp-content/themes/simple-indy/images/bioritmi.jpgВсеки човек е подвластен на своите биоритми. От деня на раждането си човек започва своя живот с циклично повтарящи периоди. Тези цикли са наречени биоритми и са три вида:

  • физически биоритъм –  на  23 дни

Той определя енергията на човека, неговата сила, издръжливост, координацията на движенията, храбростта, упоритостта и волята. През първата половина на този цикъл човек е енергичен и достига най-добри резултати в своята дейност, а през втората половина е по-отпуснат.

  • емоционален биоритъм –  28 дни

Емоционалния биоритъм  определя състоянието на нервната система, настроението, чувствителността, интуицията. В положителната му част човек е по-контактен, по-весел и оптимистичен във възможностите си, а през втората половина е раздразнителен, лесно възбудим, недооценява своите възможности, песимистичен.

  • интелектуален биоритъм  – 33 дни

От него зависят творческите способности на личността. През първата му половина човек е творчески активен, лесно успява, с лекота учи, взема по-интересни и по-правилни решения, а през втората половина е в творчески спад.

Има и  още четири допълнителни или вторични енергийни цикли, които са резултат от взаимодействието на основните три биоритъма.

  • интуиция-38 дена
  • естетична – 43 дена
  • самоосъзнаване или усещане – 48 дена
  • духовна енергия – 53 дена

Когато линиите, които ги представят, пресекат „критичната“ линия (хоризонтална черна черта, която разделя графиката на две), нашата активност и състояние попадат в съответния пол уцикъл. Половината под хоризонталната черта показва негативният полу цикъл, когато енергиите ни са били в спад и постепенното им нормализиране, а тази от горе символизира повишаването им. Там, където полу циклите преминават от един в друг, в съответното ни състояние ще бъде застрашено от големите промени, които настъпват. Хоризонталната черта е разграфена според дните на месеца, а вертикалната черна черта отбелязва днешната дата.

Началото и средата на всеки цикъл могат да се определят, като “критични дни”. Съвпадението на два или три критични цикъла в един ден е показател за силно намалена устойчивост спрямо външната среда.

Изчисляване на биоритми
И така – кога какво да правим през деня:
Науката  все още колебливо разглежда как  влияят биоритмите на кондицията ни, но не е готова да отхвърли схващането, че биоритмите отразяват зависимостта на човека от природата. Има специалисти –  хронобиолози, занимаващи се с изучаването на природните биоритми и тяхното влияние върху живота на човека.  Мислите, желанията, постъпките  активността на работата на вътрешните органи, своевременното производство на ферменти и хормони,  бързината на нервните реакции и скоростта на обмяната на веществата са подчинени на различните цикли: лунен, слънчев, годишен, месечен и денонощен.

Ако знаем, кое време от деня за какво е подходящо, ще можем да построим по-хармонично своя ден, за да постигаме по-добри резултати и в работата и в личния живот.

Биоритмите са част от нашия живот, не е задължително педантично да следим в коя фаза на биоритмите се намираме във всеки момент. Но е хубаво периодично да наблюдаваме своите биоритми и да съчетаваме дейностите си с тях.

 

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!