Името не е просто средство за обръщение или обществена идентификация. То наистина е код. Дори на пръв поглед се вижда, че кръщавайки  детето с име му е пожелание да бъде като него.  Но самите думи са съставени от звуци и тяхните печатни знаци, носещи някаква енергийна вибрация.

Традициите да се дават имена на новородените са различни в различните краища на света, различните култури и времена.  В повечето случаи даденото име се носи цял живот. В други на определена възраст се придобива ново име, или прозвище, прякор, псевдоним, а има и хора които бягайки от себе си присвояват нова самоличност.

Ако ви се прииска да се наричате по друг начин, вгледайте се в себе си…Навяно нещо се е променило. Ако името ви измъмъчва и ви е некомфортно с него. Трябва да откриете причината в себе си. Каква е тя, временен дискомфорт или траен проблем? Можете да си заемете псевдоним, който отговаря на моментното състояние. Той ще даде временен баланс на това, което се е променило. Когато се успокоите и хармонията възцари във вътрешния ви мир, отново ще можете да се наричате с рожденното ви име-тайния ви код. То е майчината благословия.

Й. Богомилова

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!