Истината за дадено нещо, колкото и мъничко да е то е нещо доста безкрайно, многостранно и многолико. Всеки вижда тази част от нея, която е в състояние да види, според своята чувствителност и мироглед.
Ако някой твърди, че знае цялата истина, той е най-големия лъжец.
Какво е тогава лъжата – обикновено се приема за противоположното на Истинната. но съзнателно скриване на част от истината или показване на тази част от нея която ще послужи за дадена цел….изваждаща я от нейната цялост….не са ли това малки лъжи?….
Дали лъжата е чак толкова лошо нещо. Когато питат хората, какво мразите най-много…най-честия отговор е ЛЪЖАТА.
За един лъжа за друг истина….
Какво е илюзията……? Лъжа, която съзнателно приемаме за истина…
Къде е истината тогава…..
Дали сто процентовата истина е възможна или допустимия, възможно най-голям процент факти с цел добросъвестно информиране.
Хората си служат с различни изразни средства и понякога се казва едно и също с различни думи, стават недоразумения и нараняване.
Да помислиш и прецениш , да не нараниш умишлено….Истината е някъде там…

© Октомври 2010, Й. Богомилова

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!