Времето какво е? Четвъртото измерение?
Не е нещо което може да се пипне или види.
Всъщност време няма. Има Вечност, която ние – създанията еднодневки – сме разделили на парчета, за да можем да я преглътнем с ограничените си сетива. Нарязали сме го, и назовали малките и по-големи парчета както ни е изгодно.
Няма време, разбираме го-усещаме го когато …то спира в миговете на заглас, в миговете на екстаз. Любовта ни е дадена за да можем да се докоснем до безвремието, до онова голямо безгранично цяло, част от което сме.

Казват :
Времето изтича…
Губиш си времето…
Времето е пари…

Времето не изтича, не се губи, не може да се купи…Ние изтичаме от него, минаваме през него, то наистина е безценно, защото е несъизмеримо с нищо земно.

И уж знаем, но рядко осъзнаваме, че наистина:
Живота не се измерва с броя на ударите на сърцето, а от миговете в които ти е спирал дъха.

Минало -Сега – Бъдеще

Всичко съществува едновременно, който осъзнае това , може да отиде там където пожелае, като гост, защото всеки съществува само и единствено в този миг.
Друг играе ролята му преди миг и Друг ще поема миг след това….Това, което имаш е само МИГ
Мигове докосващи …Безвремието

© Октомври 2010, Й. Богомилова

Като по часовникНямам време

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!