Бездънния кладенец на познанието. Графично представяне на една от  вечните истини - Колкото повече знам, толкова повече не не зная.
Прочетете още...