Можеш ли да побереш в една чаша море?

чаша с море чаша с моречаша  море

Снимки: Й. Богомилова