Всяка година на Малдивите може да се наблюдава изумителен светлинен ефект по брега, вълшебни, нежни, сияещи, сини светлини. Този невероятен светлинен спектакъл се дължи на био-луминесцентен фитопланктон.

Светлини Малдивите

Светлини Малдивите

Светлини Малдивите

Светлини Малдивите

Светлини Малдивите фито планктон

Светлини Малдивите