Дъгата ме погледна и засия от възхита…

дъга очи

око блясък

дъга очи

дъга очи

дъга очи

дъга око

дъга очи

…И огря душата ми.