От години не съм виждала светулки, но спомена от една такава романтична лятна нощ все още блещука в съзнанието ми.

Невероятна е гледката,  звездите да слязат почти до земята… )

Й. Богомилова