И се зареди със силата на Надеждата, Вярата и Любовта

Й. Богомилова