Една новина не е добра или лоша сама за себе си.  Погледната от различни гледни точки, тя придобива свойството на добра или лоша.  Същтото е и с нейната важност. За едни е маловажна за други много очаквана, важна дори съдбоносна.  Моята новина е по-скоро  любопитна. Впечатли ме как по оградата на един строеж едни съвсем обикновени диви цветенца са намерили условия да поникнат и да се развият, украсявайки и давайки живот на един строеж.

Й. Богомилова, Варна

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==