паяжина

Зората разплита звездната мрежа и съня отлита в своята страна.

Слънцето бавно подпалва хоризонта и после тръгва по своя път.

късмет ти желая и радост и много любов

в този съвсем обикновен ден…

Й. Богомилова