Не познава часовника.

А за лятно и зимно часово време не е и чувал.

Въпреки това, като по часовник буди хората.

Признава само един много по-съвършен ритъм на денонощията и сезоните – природният.

Й. Богомилова