Слънцето отдавна бе залязло … от часове не чувствах милувките на лъчите му … само лека топлина напомняше за тях … Очарованието на нощта беше обгърнало земята … стоях в креслото си, потънала из страниците на книгата, която от няколко дни ухажваше вниманието ми, когато усетих как нещо искаше да се прокрадне през прозореца … крадец … не, не беше крадец – сякаш нещо ми казваше от вътре … Ето, че през малкото процепче на прозореца пропълзяха малки облачета, посипани с вълшебен прашец, за да ме понесат навън, където малка измамница беше разпространила своята магия. Мъглата беше завила със своето одеяло земята … искаше всичко живо да се изгуби в нея, а дали така нямаше да намерим себе си … дали …

Облачетата ме бяха понесли из висините на града и се издигаха все повече и повече … О, да! Аз пътувах към звездите … усещах звънливите им гласчета – беше звездна вечер и тази малка хитруша – мъглата – искаше просто да построи своята си повърхност, по която да ходя … вълшебница беше тя … Усещах уханието на няколко снежинки, които искаха да се прокраднат, за да ме целунат по нослето … усещах …

© Ноември 2010, К. Герчева

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==