Невероятно цветовете се променят, а после се разнищват до дантели. Всичко в природата е съвършено…

(

© Ноември 2010, Й. Богомилова