На точици бели или червени, с настроение бъдете днес огрени…