дъждовно настроение

Ако настроението е толкова дъждовно, че хартиено чадърче не може да го удържи…

На хартия нарисувай си слънце, и слънчево настроение ще заструи…

слънчево настроение

влюбени измислици