3 март

Тържествената проверка е проведена. Всички са на лице, освен загиналите за освобождението на България.
Но духом те са с нас и ние с тях.
поклон
заря проверка