Всеки ден, всяка секунда от летните дни биваха пропивани от цветни, уханни водопади от нежно-белите акации, златоносите липи, влюбените рози и украсяваха усмивките на хората, техните разговори … и всичко ухаеше на лято … самите думи сред разговорите от приятната среща ухаеха на лято … приятна среща на по чаша летен разкош и бучки летни емоции …
Разкошен летен ден с безброй скъпоценни емоции, приятели!

К. Герчева, Юли 2011

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==