Креативные фото от Jean-Francois De Witte (33 фото)

Двойна доза кафе, дава ли по-ясен поглед на деня?