Във времена на агресия и безразличие е сензационно, че е помогнато на едно живо същество.