Седмица успешна със цветове обсипана и щастие безкрайно!

К. Герчева, Септември 2011

Снимка: Мартин Дралчев