Peace Day 2012 - A Day of Global Truce

21 септември е Световен ден на мира. Започва 365-дневното обратното броене до 21 септември 2012 -та година.
Какво може да направите на този специален световен ден на мира

21 септември 2012 -та година, всички хора по света, независимо от тяхната възраст, цвят на кожата, вероизповедание, пол, , сексуалност, професия или национални, културни или духовна, религиозна идентичност могат да бъдат заедно, всеки присъединявайки се към световния ден на мира, според своето вдъхновение:

 • Ако сте студент
  Мобилизирайте  се помежду си на събрания, манифестации и дебати за световния мир. Станете цяло със студентите от целия свят.
 • Ако сте учител
  Организирайте своите ученици и  други учители за да станете едно цяло със всички учащи по света
 • Ако сте спортисти
  Без значение на каква възраст сте, професионален или любител спортист,  всеки може да участва в Световното  примирие чрез спорт. Станете едно цяло със спортистите по света.
 • Ако сте танцьори
  Прекарайте един ден в танци с всички танцуващи по света.
 • Ако работите в сферата на изкуството и културата
  Музика, изкуство или фотография,  пиеса, четене на поезия или шоу комедия. Станете част от световното изкуство.
 • Ако сте любители туристи
  Включите се в поход в близкия парк. Така ще се включие и в световния поход за мир.
 • Бъдете със семейството си
  В семействата, приятелите и други групи от заедно живеещи хора нека има мир помежду ви. Така ще донесете мир на света.
 • На работното си място
  Във всяко  едно дружество или друга организация, помислете как може да се отбележите с  дейност на Деня на мира, заедно със всички работещи по света.
 • Ако сте вярващ
  Ако имате църка, религиозна или духовна практика, включете се с  молитви, медитация, пеене и т.н. към успеха на Деня на мира.  Нека на този ден всичката вяра бъде за световния мир.
 • Ако обичате да снимате
  Използвайте темата за световния  мир и направете филми и снимки за празника на мира  във вашето общество и да го споделете със всички по света.
 • Ако сте природозащитници
  Бъдете заедно в еко акции с всички еко любители по света.
 • Какъвто и да си, бъди с всички хора по света на този ден.

Това са само предложения как всички хора по света да бъдем заедно на този ден. Пощата на Световния ден на мира очаква идеи и предложения:

web@peaceoneday.org
www.peaceoneday.org

Сподели с приятелите си:
Сподели във Facebook!

==
==